Praktijkfolder

Praktijkfolder Groepspraktijk Huisartsen Nederweert


Groepspraktijk Huisartsen Nederweert

Burgemeester Hobusstraat 56
6031 VA NEDERWEERT
Telefoon: 0495-631323
Spoed: 0495-622023
Receptenlijn: 0495-460372

Locatie Ospel

Waatskamp 4

6035BT Ospel

Telefoon: 0495-631430

www.gphn.nl


Spreekuur

Alle spreekuren zijn volgens afspraak.
De spreekuren beginnen ´s morgens om 8.10 uur en ´s middags om 14.00 uur.

De praktijk in Ospel is woensdag- en donderdagmiddag gesloten.

Als uw eigen huisarts niet aanwezig is, kan de assistente u vragen of u een afspraak wilt maken bij een van de andere huisartsen binnen de Groepspraktijk.

De assistente vraagt u naar de aard van uw klacht. Dit biedt haar de mogelijkheid het spreekuur goed te plannen. Mocht u meerdere klachten willen bespreken of meer tijd nodig hebben, dan kunt u dit melden bij de assistente. Ze reserveert dan meer tijd voor u.

Telefonische bereikbaarheid

De Groepspraktijk Huisartsen Nederweert is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur op nummer 0495-631323. Tussen 12.30 uur en 13.30 uur alleen bereikbaar voor spoedgevallen.

De praktijk in Ospel is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur, uitgezonderd de woensdag- en donderdagmiddag vanaf 13.00 uur, op nummer 0495-631430.

Mocht de praktijklijn in Nederweert bezet zijn, kunt u voor spoedgevallen het spoednummer van de praktijk kiezen: 0495-622023.

Buiten deze tijden, en op weekend- en feestdagen, is de dienstdoende huisarts, uitsluitend voor spoedgevallen, en uitsluitend telefonisch, bereikbaar via de Huisartsenpost Midden-Limburg te Weert, 0495-677677

Huisbezoek

Het verdient de voorkeur om, als u klachten heeft over uw gezondheid, naar de praktijk te komen. Uw huisarts heeft namelijk in de praktijk betere mogelijkheden om u te onderzoeken en te behandelen.
Wanneer u toch niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kunt u een huisbezoek aanvragen. Het huisbezoek kan in het algemeen nog dezelfde dag plaatsvinden, als u dit aanvraagt voor 11.00 uur. Huisbezoeken in verband met spoedeisende aandoeningen kunnen vanzelfsprekend de hele dag worden aangevraagd.

Assistentie

In onze praktijk zijn zeven assistentes, allen parttime, werkzaam, op twee locaties.
De doktersassistente kan u op veel manieren van dienst zijn:
- Zij maakt afspraken voor het spreekuur van de huisartsen.
- Zij noteert aanvragen voor huisbezoeken, en bespreekt deze zo nodig met de huisarts.
- Zij maakt herhalingsrecepten.
- Zij kan u telefonisch advies in het geval van veel voorkomende klachten en aandoeningen geven, zoals diarree, hoesten, keelpijn.
- Zij kan u adviseren ten aanzien van injecties en medicijnen als u op reis gaat.
- U kunt bij haar een afspraak maken voor het laten uitspuiten van oren, verwijderen van hechtingen, wondcontrole, diabetescontroles, bloeddrukmeting, longfunctietest (spirometrie),
wratten aanstippen, nakijken van urine, afnemen van bloed voor laboratoriumonderzoek (vestiging in Ospel) en toedienen van injecties.

Daarnaast is er iedere werkdag van 8.00 tot 8.30 uur op de locatie in Nederweert een laborante uit het ziekenhuis in Weert aanwezig voor bloedafname.

Waarneming

Als u buiten kantoortijden dringend een huisarts nodig heeft kunt een beroep doen op de Huisartsenpost in Weert.

Alle huisartsen uit Nederweert doen mee aan de waarneemregeling. De huisartsenpost is uitsluitend geopend tijdens de avonduren, nachten, weekenden en feestdagen. De post kan alleen worden bezocht na telefonische aanmelding en is uitsluitend bedoeld voor spoedeisende gevallen.

Het telefoonnummer van de huisartsenpost is 0495-677677, de post is gevestigd in het St. Jans Gasthuis te Weert, Vogelsbleek 5  6001 BE Weert.

De vakantie van de huisartsen in de Groepspraktijk wordt waargenomen door de andere huisartsen van de Groepspraktijk.

Apotheek

Er zijn twee apotheken in Nederweert.

Apotheek Maar (apotheker mw. L. Maar-Dings)
Burg. Hobusstraat 68
6031 VA Nederweert
tel. 0495-626930

Apotheek Nederweert (apotheker dhr. J. Naus)
Kerkstraat 42
6031 CH Nederweert
tel. 0495-632696

Recepten

Herhaalrecepten kunnen aangevraagd worden via de herhaalreceptenlijn telefoon nummer 0495-460372. Door middel van een ingesproken tekst wordt het u duidelijk gemaakt welke gegevens u moet inspreken. U kunt natuurlijk ook aan de balie, of via de praktijklijn vragen om herhaalrecepten. Eeen herhaalrecept aangevraagd aan de balie kunt u niet meteen meenemen.  De betelde medicijnen staan eind van de middag voor u klaar in de apotheek.

Tarieven

De Groepspraktijk Huisartsen hanteert de tarieven volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Contact

Spoednummer 0495-622023
 

Groepspraktijk Huisartsen Nederweert

Burgemeester Hobusstraat 56
6031 VA NEDERWEERT
Telefoon:
0495-631323
Receptenlijn:
0495-460372
Locatie Ospel
Waatskamp 4
6035BT Ospel
Telefoon: 0495-631430
www.gphn.nl
Routebeschrijving >

Reisadvies Nederweert

Privacy reglement

verstrekken van uitslagen

Indien u op verzoek van de huisarts een onderzoek heeft laten doen  moet u altijd zelf contact opnemen met de praktijk voor de uitslag. Hiervoor kunt u bellen na 15.00 uur. Indien u `s ochtends belt heeft de huisarts meestal uw uitslag nog niet kunnen beoordelen. In de ochtend willen we de telefoonlijnen  open houden voor het maken van afspraken.

Uitslagen mogen alleen aan de patiënt zelf gegeven worden. Uitslagen van kinderen mogen aan de ouders gegeven worden.