Assistentie

In onze praktijk zijn zeven assistentes, allen parttime, werkzaam, op twee locaties.
De doktersassistente kan u op veel manieren van dienst zijn:
- Zij maakt afspraken voor het spreekuur van de huisartsen.
- Zij noteert aanvragen voor huisbezoeken, en bespreekt deze zo nodig met de huisarts.
- Zij maakt herhalingsrecepten.
- Zij kan u telefonisch advies in het geval van veel voorkomende klachten en aandoeningen geven, zoals diarree, hoesten, keelpijn.
- Zij kan u adviseren ten aanzien van injecties en medicijnen als u op reis gaat.
- U kunt bij haar een afspraak maken voor het laten uitspuiten van oren, verwijderen van hechtingen, wondcontrole, diabetescontroles, bloeddrukmeting, longfunctietest (spirometrie),
wratten aanstippen, nakijken van urine, afnemen van bloed voor laboratoriumonderzoek (vestiging in Ospel) en toedienen van injecties.

Daarnaast is er iedere werkdag van 8.00 tot 8.30 uur op de locatie in Nederweert een laborante uit het ziekenhuis in Weert aanwezig voor bloedafname.